ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

SIMEONIDIS TOURS

Ρουμανία Αναχωρήσεις:

Δευτέρα 01:00 (ξημερώματα – midnight )
BUCHAREST, IASI, SUCEAVA, BACAU, TULCHEA, GALATI, BRAILA, CLUZ, SIBIU, VILCHEA

Τετάρτη 02:00 (ξημερώματα – midnight )
ΒUCHAREST, BACAU, IASI, SUCEAVA, COSTANZA, TULCEA, GALATI, BRAILA.

Σάββατο 15:00
Σε όλες τις πόλεις.

Ρουμανία επιστροφές:

Δευτέρα
Από όλες τις πόλεις εκτός από Craiova

Πέμπτη
Πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας

Σαββατο
Από όλες τις πόλεις εκτός από TIMISOARA

Για κρατήσεις θέσεων & πληροφορίες: busstation@simeonidistours.gr

Για τις κρατήσεις σας επικοινωνήστε με το Υποκατάστημα του Σταθμού: +30 2310 519571