ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

SIMEONIDIS TOURS

Θεσσαλονίκη – Bucharest – Iasio – Bacau – Suceava – Craiova – Constanta – Tulcea – Galaci - Braila

Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 14:00/Επιστροφή από τις παραπάνω πόλεις Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 60€ / R/T 110€


Θεσσαλονίκη – Bucharest – Timisoara – Oradea – Cluz - Sibiu

Τετάρτη & Σάββατο/Επιστροφή Δευτέρα & Παρασκευή

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 70€ / R/T 130€


Για κρατήσεις θέσεων & πληροφορίες: busstation@simeonidistours.gr

Τηλέφωνο Υποκαταστήματος εντός ΟΣΕ +30 2310 519571