ΝΕΑ

Ιούλιος 19, 2021

Ένα «Ανοικτό αποτύπωμα» στην καρδιά της πόλης!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην πόλη μας υπό την διοργάνωση του γραφείου μας.          Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο […]